Yleisjuridiikka

Vantaan Tikkurilassa sijaitseva Asianajotoimisto Kouhia Oy tarjoaa asianajajan palveluja lähes kaikilla oikeudenaloilla.

Useimmiten asia on järkevintä pyrkiä ratkaisemaan neuvottelemalla osapuolten kesken ja sopimalla riita oikeudenkäynnin ulkopuolella. Asianajajan avustuksella tämäkin hoituu tehokkaasti.

Ota rohkeasti yhteyttä, niin selvitetään yhdessä paras ja järkevin tapa ratkaista asia.

Riita-asiat

Aina erimielisyyksiä ei ole mahdollista saada ratkaistua sovinnollisesti ja asia joudutaan jättämään tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Avustamme riita-asioissa laajasti sekä kantajia että vastaajia.

Riita-asioissakin asianajajan puoleen kannattaa kääntyä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta vaatimukset ja vastaukset tulevat oikeudenkäynnissä asianmukaisesti käsiteltyä.

Tyypillisiä riita-asioiden oikeudenkäyntejä

Tyypillisiä oikeudessa käsiteltäviä asioita ovat erilaiset sopimussuhteissa tapahtuneet rikkomukset, asunto- ja kiinteistökauppariidat sekä erilaiset perheoikeudelliset riitatilanteet (ositusten ja perinnönjakojen moitekanteet sekä lasten elatukseen, huoltoon ja tapaamisiin liittyvät oikeudenkäynnit).

Mikäli olet kärsinyt vahinkoa tai sinuun on kohdistettu vahingonkorvausvaatimus, me tarjoamme apua myös vahingonkorvausoikeudellisten kysymysten selvittämisessä ja oikeasuhtaisen vahingonkorvauksen määrän laskemisessa sekä avustamme tarvittaessa asiasi ajamisessa tuomioistuimessa.

Velkomukset

Saat meiltä ammattitaitoista ja tehokasta perintäpalvelua tarpeidesi mukaan, olipa kyseessä sitten yksityishenkilön tai yrityksen saatavien velkominen. Tarjoamme apua yksittäisten laskujen perinnässä sekä kokonaisvaltaisempia ratkaisuja laajamittaisempiin tapauksiin.

Älä epäröi ottaa yhteyttä haastavimmissakaan tilanteissa.

Asiakirjojen laadinta

Asiakirjojen laadinta kannattaa aina jättää ammattilaisen vastuulle, jotta voit luottaa siihen, että kaikki tulee varmasti hoidettua oikein. Laadukkaalla ja ammattitaitoisella sopimuksen laadinnalla vältetään monet ongelmat ja huonosti laadituista sopimuksista poikivat riitatilanteet.

Asianajajamme

Asianajotoimisto Kouhia Oy:stä löydät kokeneen asianajajan hoitamaan mm. velkomisiin ja vahingonkorvauksiin liittyvät toimeksiannot.