Perhe- ja jäämistöoikeus

Tarjoamme vankalla kokemuksella erilaisia perhe- ja perintöoikeudellisia palveluita Vantaan Tikkurilassa sijaitsevasta toimistostamme käsin.

Perunkirjoitukset, pesänselvitykset ja perinnönjaot

Läheisen kuollessa tai avioeron hetkellä tuen ja ammattitaitoisen asianajajan apu on korvaamaton. Ohjaamme ja opastamme tilanteessa, jossa omat voimavarat ovat usein koetuksella.

Perunkirjoituksiin, pesänselvityksiin ja perinnönjakoihin liittyy lisäksi usein hyvinkin merkityksellisiä oikeudellisia ja verotuksellisia kysymyksiä, joihin saat meiltä ohjeita ja vastauksia.

Vaikka kuolinpesien sovinnollinen jakaminen usein onkin osakkaiden tavoitteena, aina se ei onnistu. Perillisten kesken saattaa syntyä riitoja ja erimielisyyksiä siitä miten omaisuus olisi jaettava, mitä kenellekin kuuluu tai onko joku perillisistä jo aiemmin saanut jotain, mikä tulisi huomioida perinnönjaossa. Tällöinkin osaavan asianajajan riidanratkaisukeinoja ja asiantuntemusta tarvitaan.

Asianajaja Petteri Kouhia on toiminut jo lähes kahden vuosikymmenen ajan menestyksekkäästi hyvinkin erilaisissa, laajoissa ja välillä haastavissakin kuolinpesissä niin käräjäoikeuksien määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana kuin osakkaiden palkkaamana asiantuntijanakin.

Ositukset

Avioliiton päättymiseen liittyvään ositukseen nivoutuu monia oikeudellisia ja usein hyvinkin merkittäviä taloudellisia kysymyksiä, joista harvat puolisot avioliiton solmiessaan ovat edes tietoisia.

Sen takia jokaisen olisi hyvä keskustella ja konsultoida yhdessä kihlattunsa kanssa asianajajaa jo ennen avioliiton solmimista avioehtosopimuksen ja muiden avio-oikeuden laajuuteen vaikuttavien asiakirjojen tarpeesta.

Osituksen sisältö ja muotovaatimukset ovat lisäksi tarkkaan laissa säädeltyjä, joten omin päin sopimuksia ei kannata lähteä laatimaan.

Osituksessa puolisoiden avioliiton solmimisen myötä syntynyt aviovarallisuussuhde päätetään ja yhteiseen omaisuuteen liittyvät omistussuhteet päätetään. Varakkaampi puoliso joutuu useimmiten maksamaan vähemmän omistavalle tasinkoa, koska pääsääntö varsinkin pitkiin avioliittoihin perustuvissa osituksissa on ns. puolittamisperiaatteen noudattaminen. Poikkeuksiakin toki on.

Osituksen lopputulokseen vaikuttaa keskeisesti avio-oikeuden laajuus eli se, ovatko puolisot tehneet avioehtosopimusta tai onko esimerkiksi vanhemmilta peritystä omaisuudesta annettu testamenttimääräyksiä.

Omaisuuden ositus saadaan useimmiten toimitettua puolisoiden keskinäisellä sopimuksella tai riitatilanteessa pesänjakajan toimittamana toimitusosituksena.

Olemme toimittaneet vuosien varrella lukemattomiin avioeroihin ja kuolinpesiin liittyviä osituksia niin sopimusjakoina kuin pesänjakajan roolissakin.

Asiakirjojen laadinta

Asiakirjojen laadinta kannattaa aina jättää ammattilaisen vastuulle, jotta voit luottaa siihen, että sopimukset ovat päteviä ja kaikki tulee varmasti hoidettua oikein.

Laadimme kaikenlaiset sopimukset, lahjakirjat, testamentit, avioehtosopimukset ja edunvalvontavaltuutukset vankalla ammattitaidolla.

Asianajajamme

Asianajotoimisto Kouhia Oy :stä löydät kokeneen asianajajan perhe- ja perintöoikeudellisiin tapauksiin.