Hinnasto

Laskutuksemme perustuu asianajoalalla yleisesti noudatettuun aikaperusteiseen veloitukseen. Toimeksiantojen kokonaiskustannukset määräytyvät siis lähtökohtaisesti työtehtävien hoitamiseen kuluvan ajankäytön sekä toimeksiannoista aiheutuvien kulujen mukaan.

Asianajajina toimintamme perustuu siihen, että tehtävät hoidetaan aina huolellisesti, täsmällisesti, tarpeellisella joutuisuudella sekä
tarpeettomia kustannuksia aiheuttamatta.

Tuntiveloituksemme vaihtelee tehtävän laadun, laajuuden sekä kiireellisyyden vuoksi ja laskutushinnasta sovitaan aina tapauskohtaisesti toimeksiantoa vastaanotettaessa.

Tuntiveloituksemme vaihtelee yksityishenkilöillä tapauksesta riippuen 185-250 euron välillä (sis. ALV 24 %).

Yrityksillä ja vakuutusyhtiöiden oikeusturvavakuutuksissa tuntiveloitus voi olla hieman korkeampikin.

Oikeuden määräyksellä pesänselvittäjänä ja pesänjakajana toimitettavista osituksista , pesänselvityksistä ja perinnönjaoista tuntiveloituksemme on tapauksesta riippuen niiden tavanomaista suuremman vastuun ja vaativuuden vuoksi 250-320 euroa tunnilta (sis. ALV 24 %).

Asiakirjojen laadinnasta voimme laskuttaa erikseen sovittaessa kiinteän hinnan. Esimerkkejä (hinnat alkaen, sis. alv 24 %):

  • testamentit, edunvalvontavaltuutukset ja avioehtosopimukset alkaen 200,00 € 
  • perunkirjoitukset alkaen 700,00 €

Selvitämme kaikissa toimeksiannoissamme mahdollisuutenne valtion varoista katettavaan oikeusapuun sekä myös vakuutustenne laajuuden ja kattavuuden oikeudenkäyntikulujen osalta.

Pienituloisilla ja vähävaraisilla yksityishenkilöillä on useimmiten mahdollisuus saada oikeudenkäyntejä varten oikeusapua, jolloin oikeudenkäyntikulunne korvataan tuloistanne ja maksukyvystänne riippuen joko kokonaan tai osittain valtion varoista. Tämänkin voimme selvittää puolestanne jo toimeksiannosta sovittaessa.

Yksityishenkilöiden koti- ja vastuuvakuutukset ja yritysten vakuutukset sisältävät useimmiten oikeusturvavakuutuksen, jolloin vakuutuksenne saattaa kattaa oikeudenkäyntikulujanne vakuutuksen omavastuuosuuden ylittävin osin. Tätäkin voimme tiedustella puolestanne vakuutusyhtiöltänne.

Yksityishenkilöillä veloituksemme on 185,00 – 250,00 €/tunti (sis. alv 24 %)